Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania

TALIRI Logo
Ng'ombe wa Nyama

Tunauza Mitamba ya ng'ombe bora wa nyama. Aina ya ng'ombe wa nyama tulionao ni;-

 1. Beef master x Mpwapwa
 2. Muse x Mpwapwa
 3. Muse x Boran
 4. Beef master x Boran
 5. Sahiwal x Mpwapwa x Boran
 6. Sahiwal x Mpwapwa
 7. Fipa
 8. Singida white x Mpwapwa
 9. Ankole
 10. Singida white
 11. Iringa red
 12. Bonsinara x Mpwapwa
 13. Muse x singida white