Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania

TALIRI Logo
Huduma za Ushauri wa Kitalaamu

TALIRI ina watalaamu wabobezi kwenye eneo la mifugo. Taasisi inatoa huduma za ushauri wa kitalaam katika maeneo mbalimbali ya mifugo ikiwa ni masuala ya utafiti au uzalishaji kwa gharama nafuu sana.