Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania

TALIRI Logo
Mbuzi wa Maziwa

Mbuzi wa maziwa wanapatikana katika kituo cha TALIRI Tanga kilichopo Kanda ya Mashariki, Mkoani Tanga. Mbuzi hao ni Chotara wa Saanen na Toggenburg.