Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania

TALIRI Logo
Kondoo

Tunakondoo aina ya

  1. Black head Persian
  2. Red Maasai