TANZANIA LIVESTOCK RESEARCH INSTITUTE

Staff Email

Board Members

NO

NAME

AFFILIATION

1

Joshua J. Malago

Chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo (SUA)

2

 Esron D. Karimuribo

Chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo (SUA)

3

Dkt. Bugwesa Z. Katale

 Mkurugenzi wa Uratibu na Uendelezaji wa Utafiti Tume ya Sayansi na Teknolojia (COSTECH)

4

Dkt. Furaha P. Mrosso

 Meneja wa Utafiti wa Mazao Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI

5

Dkt. Angello J. Mwilawa

Mkurugenzi wa Mafunzo Utafiti na Huduma za Ugani, Wizara ya mifugo na Uvuvi Dodoma

6

Dkt. Stella Bitanyi

Mtendaji Mkuu wa  Wakala ya Barabara ya Veterinari Tanzania( TVLA) Dar

7

Dkt. Yohana  K. Kubini 

Afisa Ushaeishi na utetezi, Chama cha Wasindika Maziwa Tanzania, Dar